Gölge Oyunu ve Karagöz

Düş Zamanı / Gölge Oyunu ve Karagöz / Eser Coşkun ve Semih Eser

Gölge Oyunu ve Karagöz

"düşzamanı" yirmi beşinci bölümüyle sizlerle...

Eser Coşkun ve Semih Eser, "GÖLGE OYUNU ve KARAGÖZ" konusunu, uzun yıllar içinde çeşitli kaynaklardan sentezledikleri bilgiler ışığında, nesnel bir bakış açısıyla ve konu hakkında önde gelen konuklarıyla irdeliyorlar...

Dünyada gölge oyunu ilk hangi coğrafyada oynandı? İlham kaynağı nelerdi? Karagöz oyunu Türkiye coğrafyasına hangi dönemde, nasıl geldi? Osmanlı döneminde nasıl bir yolculuk izledi? Din ve devlet ile ilişkileri nasıldı? Geçmişten günümüze nasıl bir seyir izledi? Hayâlî kimdir? Hayâlî'nin gözünden Karagöz oyunu nedir? Kuralları, bileşenleri nelerdir? Günümüzde nasıl oynanıyor? Karagöz bir yetişkin oyunu mudur, çocuk oyunu mudur? Dünyadaki gölge oyunları ve Karagöz'ün tasavvuftaki yeri nedir? Bektaşîlik ile ilgisi var mıdır, varsa nedir? Karagöz'ün ezoterik özellikleri nelerdir? Mistik ve metafiziksel açıdan Karagöz neler aktarmış, halktan nasıl ilgi görmüştür? Karagöz, Osmanlı'nın son döneminde nasıl bir akıbete sürüklendi? Cumhuriyette nasıl bir dönüşüme uğradı? Karagöz ve diğer geleneksel sanatlarımız bugün nasıl bir durumda? Festival temsilinde ne aşamada? Gelecekte bu sanatlarla ilgili nasıl çalışmalar yapılabilir? Gölge Oyunu ve Karagöz, diğer bir deyişle "Hayâlî'nin perdeye yansıttığı düş", zaman içindeki yolculuğunda bu kez de "düşzamanı"nda dile geliyor...

Hazırlayan ve Sunan:
Eser Coşkun & Semih Eser

Seslendiren:
Eraslan Sağlam

Teknik Yapım:
Murat Güler

Jenerik Müziği:
"Renaissance Castle"
Besteci & Yorumcu: Doug Maxwell & Media Right Productions
https://youtu.be/fRw7FPs3mOg

Teşekkürler:
Hayâlî Hüseyin Dilan
Doç. Dr. Çiğdem Kılıç
Selçuk Dinçer

Anılarına, Saygıyla:
Hayâlî Küçük Ali
Hayâlî Tacettin Diker

Eserler:

"Karagöz Aranıyor: Işkırlak"
Tür: Karagöz Oyunu
Yapım: Karagöz Sanat Atölyesi
Yazan & Oynatan: Hayâlî Hüseyin Dilan
Ülke: Türkiye
Yıl: 2019 ~ 2020
https://youtu.be/QQ-1arLVZqs

"Karagöz Oyunu: Ferhat ile Şirin"
Tür: Karagöz Oyunu
Yapım: TRT
Yazan & Oynatan: Hayâlî Küçük Ali
Ülke: Türkiye
Yıl: 1968
Müzik: "Kürdilihicazkar Longa"
Besteci: Kemânî Sebuh Efendi
Yorumcu: Mehmet Emin Duran
https://youtu.be/pQbVNuky72s

"Perdenin Ardında: Hayâlî ve Düşü"
Tür: Röportaj
Konuk: Hayâlî Hüseyin Dilan
Arşiv: düşzamanı © 2020